Tuyển dụng 4 việc làm Quản Lý Chất Lượng tại Vĩnh Phúc trong tháng 01/2020

Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
1. Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
2. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam
3. Nhân Viên QA Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Toàn Thắng
4. Nhân Viên QC Công ty Cổ phần Toàn Thắng
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat