TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 20 việc làm phân tích dữ liệu trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 20 việc làm phân tích dữ liệu trong tháng 04/2019
Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Nhân Sư
1. Nhân Viên Phân Tích Số Liệu - Công Ty Nhân Sư

Tiếp nhận, xử lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu Tập hợp dữ liệu sử dụng trong việc hoạch địch và phân tích số liệu Xây dựng các chỉ số nhằm đánh giá mối tương quan giữa các dữ liệu đầu vào và ch ... - [xem chi tiết]

Liên Hiệp HTX Thương Mại TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn Co.Op)
2. Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu - Saigon Co-op

Khai thác dữ liệu và cung cấp số liệu kinh doanh cho các phòng ban, đơn vịXử lý và cung cấp dữ liệu đến nhà cung cấp cũng như tiếp nhận ý kiến phản hồi từ nhà cung cấp.Thực hiện các báo cáo số l ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Epinion Việt Nam
3. Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) - Epinion

 Interact with colleagues in Europe to get project requirements Process and analyze data using various data processing and analysis tool such as Excel, SPSS, Python, etc. Use data visualization an ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH DKSH Việt Nam
4. Nhân Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) - DKSH

Design, construct, install, test, maintain highly scalable data management systemPerform analyzing and evaluating the quality, productivity for all contract based on generated reports.Regularly conduc ... - [xem chi tiết]

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica
5. Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) - TOPICA

Vận hành:Tham gia vào việc kiểm soát hiệu quả hoạt động nguồn lực của 5 sản phẩm tại 6 quốc gia (USA, Singapore, Philippines, Indonesia, Thailand, Vietnam)Xây dựng phát triển công cụ và mô hình đo ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Venesa
6. Chuyên Viên Tổng Hợp Và Phân Tích Số Liệu - venesa

Xây dựng các ứng dụng/công cụ trên nền tảng .NET, phát triển sản phẩm mới hoặc cải tiến nâng cấp sản phẩm có sẵn. Tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ yêu cầu nghiệp vụ. Phân tích và thiết kế từng tính năng ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD
7. Phân Tích Dữ Liệu Marketing (Marketing Data Analyst) - HMD

1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm mới Phân tích thị trường và đối thủ nhằm có đủ các thông tin để xây dựng kế hoạch kinh doanh Xây dựng kế hoạch về kênh bán (khái niệm chỉ hình thức bán ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD
8. Nhân Viên Phân Tích Dữ Liệu Kinh Doanh - HMD

1. Thực hiện công việc kinh doanh các nhóm sản phẩm được giao, chạy theo mục tiêu lợi nhuận được đề ra bao gồm: Tìm hiểu, thu thập, theo dõi thông tin thị trường Thương Mại Điện Tử và các đối thủ cạ ... - [xem chi tiết]

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
9. Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu - VietCredit

Công tác chuyên môn: Thực hiện một trong các nhóm công việc sau    Thu thập và xử lý dữ liệu:       o Tìm hiểu và thu thập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau.       o Xử lý các định dạng dữ liệu ... - [xem chi tiết]

CÔNG TY TNHH SANOFI-AVENTIS VIỆT NAM
10. Nhân Viên Phân Tích Dữ Liệu (Insight Analyst) - SANOFI-AVENTIS

JOB PURPOSE:To turn qualitative and quantitative data into meaningful insights, which is instrumental in strengthening Sanofi Vietnam understanding of our patients’ needs and will enhance the decision ... - [xem chi tiết]

Chat