Tuyển dụng 32 việc làm Nhân Viên Trồng Trọt trong tháng 11/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển HR Bình Minh
1. Nhân Viên Trông Xe Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển HR Bình Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
2. [Từ Sơn] Nhân Viên Phân Hàng Hóa Trong Kho Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Hà Nội] Nhân Viên Kinh Doanh Kính Áp Tròng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Hà Nội] Nhân Viên Kinh Doanh Kính Áp Tròng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Hà Nội] Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Kính Áp Tròng Của Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Quận 1] Nhân Viên Kinh Doanh (Sản Phẩm Kính Áp Tròng) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
8. Chuyên Viên Kinh Doanh Kênh Khách Hàng Trọng Điểm Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Nhân Viên Kinh Doanh Mắt Kính Áp Tròng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Nhân Viên IT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [HCM] Nhân Viên Kinh Doanh Kính Áp Tròng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Nhân Viên Kinh Doanh Kính Áp Tròng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Nhân Viên Kinh Doanh (Sản Phẩm Kính Áp Tròng) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Quận 1] Nhân Viên Kinh Doanh (Kính Áp Tròng) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Nhân Viên Kinh Doanh (Sản Phẩm Kính Áp Tròng) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng Trong Nước (Mảng Thực Phẩm) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
17. Nhân Viên Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Hà Nội] Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Quận 1] Nhân Viên Kinh Doanh Kính Áp Tròng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [Quận 1] Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Chat