Tuyển dụng 3 việc làm Nhân Viên Thị Trường tại Đà Nẵng trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phan Gia Thịnh
1. Nhân Viên Thị Trường Lĩnh Vực Sơn Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phan Gia Thịnh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Nhà An Toàn
2. Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Công ty Cổ Phần Nhà An Toàn
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiên Phúc Viên
3. Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Công ty TNHH Thiên Phúc Viên
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat