Tuyển dụng 6 việc làm Nhân Viên Sản Xuất tại Hải Dương trong tháng 02/2020

Công ty TNHH Valqua Việt Nam
1. Nhân Viên Sản Xuất Công ty TNHH Valqua Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH may Tinh Lợi
2. Phó Giám Đốc Sản Xuất Công ty TNHH may Tinh Lợi
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SSK Việt Nam
3. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH SSK Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn An Phát Holdings
4. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Tập Đoàn An Phát Holdings
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
5. Công Nhân Sản Xuất Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn An Phát Holdings
6. Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất Tập Đoàn An Phát Holdings
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat