Tuyển dụng 27 việc làm Nhân Viên Quan Hệ Đối Ngoại trong tháng 02/2020

Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
1. Chuyên Viên PR Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Asia Group
2. Nhân Viên PR Asia Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam
3. Public Relation Staff (PR Staff) Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Hệ Thống Anh Ngữ Ales
4. Nhân Viên PR Content Hệ Thống Anh Ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Happy Secret
5. Nhân Viên Viết Bài Marketing PR Công Ty TNHH Happy Secret
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
6. Trưởng Nhóm Pr & Truyền Thông Nội Bộ Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại toàn cầu
7. Nhân Viên PR Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại toàn cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
8. Chuyên Viên Quan Hệ Đối Ngoại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BEE
9. Chuyên Viên PR ( PR Executive ) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BEE
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
10. Nhân Viên PR- Marketing Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Nam
11. Chuyên Viên Viết Bài PR Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
12. Chuyên Viên PR Nội Bộ Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Faso Vietnam
13. Nhân Viên Marketing - PR Công ty TNHH Faso Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Mỹ phẩm và Thời trang BNF
14. Chuyên Viên PR Marketing Công ty Cổ phần Mỹ phẩm và Thời trang BNF
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tin học Mai Hoàng
15. Nhân Viên Marketing & PR Công ty TNHH Tin học Mai Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam
16. Chuyên Viên PR (PR Executive) Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán An Bình
17. Chuyên Viên PR Và Marketing Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán An Bình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn Quốc Tế Truyền Thông IMC
18. Chuyên Viên PR - Event (Senior PR & Event Executive) Tập Đoàn Quốc Tế Truyền Thông IMC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất CMC
19. Chuyên Viên Marketing/PR Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất CMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
LOGIVAN Technologies Pte
20. Quản Lý PR (PR Manager) LOGIVAN Technologies Pte
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Chat