Tuyển dụng 7 việc làm Nhân Viên Đối Ngoại trong tháng 01/2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bestb Group
1. Chuyên Viên Đối Ngoại Quỹ Đầu Tư Bestb Capital Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bestb Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
2. Chuyên Viên Truyền Thông Đối Ngoại Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
3. Chuyên Viên Đối Ngoại Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần TMS
4. Chuyên Viên Đối Ngoại Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long
5. Cán Bộ Đối Ngoại Và Phát Triển Thị Trường Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
VTC10-NETVIET
6. Giám Đốc Trung Tâm Truyền Thông Số Truyền Hình Đối Ngoại VTC10-NETVIET
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
7. Trợ Lý Đối Ngoại Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat