Tuyển dụng 24 việc làm Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí tại Hà Nội trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH Elentec Việt Nam
1. Thợ Cơ Khí Công Ty TNHH Elentec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dụng cụ công nghiệp HTV
2. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty TNHH Dụng cụ công nghiệp HTV
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Terumo Việt Nam
3. Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Công ty TNHH Terumo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Asia Slipform
4. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty CP Asia Slipform
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ điện Haeco
5. Thiết Kế Cơ Khí Công ty Cổ phần Cơ điện Haeco
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM
6. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Cầu Trục & Thiết Bị Avc
7. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty Cổ phần Cầu Trục & Thiết Bị Avc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch vụ Hikari Việt Nam
8. Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí Công Ty TNHH Dịch vụ Hikari Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
9. Kỹ Sư Cơ Khí Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Mộc Sinh
10. Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Công Ty TNHH Thương Mại Mộc Sinh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Chế Tạo Máy Mha
11. Nhân Viên Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Chế Tạo Máy Mha
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Việt Nam
12. Công Nhân Kỹ Thuật Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kinh Doanh Cơ Khí Hoàng Huy
13. Thợ Hàn - Cơ Khí - Làm Mái Tôn Công Ty TNHH Kinh Doanh Cơ Khí Hoàng Huy
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Tập Đoàn An Phát Holdings
14. Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí Tập Đoàn An Phát Holdings
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken (Hà Nội)
15. Chuyên Viên Bảo Trì (Maintenance Specialist) Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken (Hà Nội)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sam Asia
16. Quản Đốc Xưởng Cơ Khí Công Ty TNHH Sam Asia
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
17. Kỹ Sư Cơ Khí Trung Tâm R&D Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Sự Kiện NKL Việt Nam
18. Thợ Hàn Cơ Khí Quảng Cáo Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Sự Kiện NKL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty H&B Properties
19. Nhân Viên Bảo Trì Công ty H&B Properties
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH 3D Thinking
20. Kĩ Sư Thiết Kế 3D Cơ Khí Công Ty TNHH 3D Thinking
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  Từ 8 triệu VNĐ
Chat