Tuyển dụng 10 việc làm Logistic trong tháng 12/2019

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Nhân Viên Logistic Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Logistic Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Bình Dương] Nhân Viên Logistic Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  14 - 15 triệu VNĐ
Friwo Vietnam Co., Ltd
4. Nhân Viên Cung Ứng (Logistic Officer) Friwo Vietnam Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
5. Điều Phối Vận Tải (Logistic Coordinator) Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Schindler Việt Nam
6. Nhân Viên Cung Ứng (Logistic Officer) Công ty TNHH Schindler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Au Chau Fashion And Comestic Co, Ltd (ACFC)
7. Điều Hành Hậu Cần ( Logistic Executive ) Au Chau Fashion And Comestic Co, Ltd (ACFC)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RIGEL
8. Giám Sát Hậu Cần (Logistic Supervisor) Công ty TNHH RIGEL
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
9. Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Sales Support) Logistic Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Miczone Group
10. Nhân Viên Kinh Doanh Vận Tải (Sale Logistic) Miczone Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat