Tuyển dụng 9 việc làm Kỹ Thuật Viên Dự Án tại Đồng Nai trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Kỹ Thuật Hạ Tầng RCR Việt Nam
1. Kỹ Thuật Viên Cơ Khí (Mechanical Technician) Công ty TNHH Kỹ Thuật Hạ Tầng RCR Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kỹ Thuật Hạ Tầng RCR Việt Nam
2. Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Toà Nhà Công ty TNHH Kỹ Thuật Hạ Tầng RCR Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kỹ Thuật Hạ Tầng RCR Việt Nam
3. Kỹ Thuật Viên Vận Hành (Operations Technician) Công ty TNHH Kỹ Thuật Hạ Tầng RCR Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Akzonobel Vietnam
4. Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Friwo Vietnam Co., Ltd
5. Kỹ Thuật Viên Qui Trình Friwo Vietnam Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Akzo Nobel Paints Vietnam
6. Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tùng Lâm
7. Kỹ Thuật Viên Xưởng Cơ Điện Công ty TNHH Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Framas Korea Vina
8. Kỹ Thuật Viên Tự Động Hóa (Assistant Supervisor - Supervisor) Công ty TNHH Framas Korea Vina
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Pearlcoin (Việt nam)
9. Kỹ Thuật Viên Xử Lý Nước Thải Công ty TNHH Pearlcoin (Việt nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  Từ 9 triệu VNĐ
Chat