Tuyển dụng 3 việc làm Kỹ Thuật Viên Dự Án tại Đồng Nai trong tháng 02/2020

Công ty TNHH Mowi Việt Nam
1. Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Công ty TNHH Mowi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
2. Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Điện Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
3. Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Tòa Nhà Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat