Tuyển dụng 5 việc làm Kỹ Thuật Viên Dự Án tại Bình Dương trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Masan HG
1. Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy - Sản Xuất Công Ty TNHH Một Thành Viên Masan HG
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH URC Việt Nam
2. Kỹ Thuật Viên Điện - Cơ Khí Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam
3. Kỹ Thuật Viên Qa ( Qa Shift Technician) Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH URC Việt Nam
4. Kỹ Thuật Viên Điện - Cơ Khí Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Moveo Bình Dương
5. Kỹ Thuật Viên Máy Gầm Công ty Cổ phần Moveo Bình Dương
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Chat