Tuyển dụng 7 việc làm Kỹ Sư Xử Lý Chất Thải trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Highland Dragon
1. Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công ty TNHH Highland Dragon
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH Môi trường Công nghệ Công Thành
2. Kỹ Sư Môi Trường - Giám Sát Thi Công Nước Cấp, Nước Thải Công ty TNHH Môi trường Công nghệ Công Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Pearlcoin (Việt nam)
3. Kỹ Thuật Viên Xử Lý Nước Thải Công ty TNHH Pearlcoin (Việt nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  Từ 9 triệu VNĐ
 Công Ty TNHH Hệ Thống Tự Động Đại Dương Mới
4. Kỹ Sư Xử Lý Hình Ảnh Công Ty TNHH Hệ Thống Tự Động Đại Dương Mới
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Nước & Vệ Sinh Môi Trường Việt Nam
5. Nhân Viên Kinh Doanh - Thiết Bị Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công Ty Nước & Vệ Sinh Môi Trường Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty CP Tấn Phát
6. Kỹ Sư Mỏ Địa Chất Công Ty CP Tấn Phát
 • Địa điểm:
  Kon Tum
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
7. Kỹ Sư Địa Chất Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat