Tuyển dụng 1 việc làm Kỹ Sư Trắc Địa tại Hà Nội trong tháng 12/2019

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
1. Kỹ Sư Địa Chất Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    30/12/2019
  • Mức lương:
    7 - 10 triệu VNĐ
Chat