Tuyển dụng 1 việc làm Kỹ Sư Nông Nghiệp tại Đồng Nai trong tháng 12/2019

Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
1. Kỹ Sư Điện Công Nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
  • Địa điểm:
    Đồng Nai
  • Thời hạn:
    18/12/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat