Tuyển dụng 8 việc làm Kỹ Sư Hàn tại Hải Dương trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hải Dương
1. Kỹ Sư Điện Tử - Tự Động Hóa Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hải Dương
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam
2. Nhân Viên Kỹ Thuật Hàn Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
3. Kỹ Sư Sơn Lazer Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam
4. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam
5. Kỹ Sư Cơ Điện Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
6. Kỹ Sư Cơ Điện (M&E) Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
7. Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn Đúc Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng 30-10
8. Kỹ Sư Xây Dựng Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng 30-10
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Chat