Tuyển dụng 13 việc làm Kỹ Sư Điện tại Bình Dương trong tháng 03/2020

Công ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hòa Phát
1. Kỹ Sư Điện - Điện Công Nghiệp Công ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hòa Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Bình Dương] Kỹ Sư Thiết Kế Điện Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Bình Dương] Kỹ Sư Thiết Kế Điện Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [KCN Tân Uyên, BD] - Kỹ Sư Thiết Kế Điện Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/05/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Kỹ Thuật Á Châu
5. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Kỹ Thuật Á Châu
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dược Phẩm Allomed
6. Kỹ Sư Điện Tử (Trang Thiết Bị Y Tế) Công Ty TNHH Dược Phẩm Allomed
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
7. Kỹ Sư Điện Tự Động Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper
8. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Điện Tự Động Thuận Nhật
9. Kỹ Sư Giám Sát Công Trình Điện Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Điện Tự Động Thuận Nhật
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Xây dựng U&I
10. Kỹ Sư QS Công ty Cổ phần Xây dựng U&I
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Xây dựng U&I
11. Kỹ Sư Thiết Kế Công ty Cổ phần Xây dựng U&I
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision
12. Kỹ Sư IoT Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
13. Kỹ Sư Kỹ Thuật (Technical Engineer) Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat