Tuyển dụng 7 việc làm Kỹ Sư Điện tại Bắc Ninh trong tháng 03/2020

Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
1. Kỹ Sư Điện (Electrical Engineer (PLC)) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
2. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Samsung SDIV
3. Kỹ Sư Điện Tử Công ty TNHH Samsung SDIV
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kovifa Vina
4. Kỹ Sư Thiết Kế Và Kỹ Thuật Điện Công ty TNHH Kovifa Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  17/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Texon Vietnam
5. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
6. Kỹ Sư Điện Tử Circuirt Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại AT Bách Khoa
7. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nước Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại AT Bách Khoa
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat