Tuyển dụng 30 việc làm Kiến Trúc Sư Cảnh Quan trong tháng 01/2020

Centre Hotel
1. Kiến Trúc Sư Centre Hotel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Nhà Xinh VTT
2. Kiến Trúc Sư Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Nhà Xinh VTT
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phan Gia Thịnh
3. Kiến Trúc Sư Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phan Gia Thịnh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đất Việt
4. Kiến Trúc Sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đất Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
5. Kiến Trúc Sư Cảnh Quan Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Beegreen
6. Kiến Trúc Sư Cảnh Quan Công ty Cổ Phần Beegreen
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Rosa ALba Resort Tuy Hòa
7. Quản Lý Cảnh Quan Rosa ALba Resort Tuy Hòa
 • Địa điểm:
  Phú Yên
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thành Phố Du Lịch Sơn Tiên
8. Chuyên Viên Cảnh Quan Công ty Cổ Phần Thành Phố Du Lịch Sơn Tiên
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Tập đoàn HALO
9. Kiến Trúc Sư Công ty CP Tập đoàn HALO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
10. Kiến Trúc Sư Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Obayashi Việt Nam
11. Kiến Trúc Sư Công ty TNHH Obayashi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Cotec Healthcare
12. Kiến Trúc Sư Công ty Cổ phần Đầu tư Cotec Healthcare
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Nam Việt
13. Kiến Trúc Sư Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Nam Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
14. Kiến Trúc Sư Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phát triển Giáo dục A.P.U
15. Kiến Trúc Sư Công ty TNHH Phát triển Giáo dục A.P.U
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PMP
16. Kiến Trúc Sư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PMP
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước
17. Kiến Trúc Sư Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Tư Vấn Quản Lý Chất Lượng Đầu Tiên - FQM
18. Kiến Trúc Sư Công ty CP Tư Vấn Quản Lý Chất Lượng Đầu Tiên - FQM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Thước Tầm
19. Kiến Trúc Sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Thước Tầm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Giao Long
20. Kiến Trúc Sư Công ty Cổ phần Đầu tư Giao Long
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat