Tuyển dụng 26 việc làm Huyện Đông Anh trong tháng 12/2019

Công ty CP Đầu tư xây dựng CEC Việt Nam
1. Công Nhân Lắp Dựng Tấm Panel Bê Tông Công ty CP Đầu tư xây dựng CEC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Mua Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Đông Anh, HN] Nhân Viên Mua Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Hà Nội - Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hà Nội
5. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Giang...
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
6. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Vận Tải Việt Hà
7. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Vận Tải Việt Hà
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Nhà máy kết cấu thép cơ khí Đông Anh
9. Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Nhà máy kết cấu thép cơ khí Đông Anh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
10. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
11. Trưởng Phòng Hành Chính Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
12. Giám Đốc Pháp Lý Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
13. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
14. Trưởng Phòng Nhân Sự Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
15. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
16. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần AMORIS
17. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty cổ phần AMORIS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Sản xuất Phát triển Mizen
18. Tổ Trưởng Vận Tải Vận Chuyển Công ty Cổ phần Sản xuất Phát triển Mizen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sản xuất Phát triển Mizen
19. Kế Toán Công Nợ & Thuế Công ty Cổ phần Sản xuất Phát triển Mizen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Vạn Sự Lợi
20. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Vạn Sự Lợi
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat