Tuyển dụng 1 việc làm Giám Sát Dự Án tại Hải Phòng trong tháng 04/2020

Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
1. Giám Sát Bán Hàng Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
  • Địa điểm:
    Hải Phòng
  • Thời hạn:
    16/04/2020
  • Mức lương:
    20 - 25 triệu VNĐ
Chat