Tuyển dụng 1 việc làm Giám Sát Công Trình tại Hải Phòng trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Gia Lộc
1. Chỉ Huy Trưởng Công Trình Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Gia Lộc
  • Địa điểm:
    Hải Phòng...
  • Thời hạn:
    25/02/2020
  • Mức lương:
    12 - 25 triệu VNĐ
Chat