Tuyển dụng 4 việc làm Giám Sát An Toàn tại Bình Dương trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam
1. Quản Lý An Toàn Công Ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam
2. Nhân Viên An Toàn Công Ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam
3. Quản Lý Bộ Phận An Toàn (Safety Section Manager) Công Ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
4. Giám Sát An Toàn Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Chat