Tuyển dụng 6 việc làm Giám Đốc tại Quảng Nam trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
1. Giám Đốc Vùng Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Shilla Monogram Quangnam Danang Resort
2. Giám Đốc Bán Hàng Shilla Monogram Quangnam Danang Resort
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
3. Giám Đốc Tài Chính CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
4. Ban Giám Đốc Chi Nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
5. Giám Đốc Xuất Khẩu Ô Tô, Linh Kiện Phụ Tùng Ô Tô CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH CCI Việt Nam
6. Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự (Assistant Human Resources Manager) Công ty TNHH CCI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat