Tuyển dụng 13 việc làm Giám Đốc Siêu Thị tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phương Mai
2. Giám Sát Bán Hàng Siêu Thị Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phương Mai
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đảo Hải Sản
3. Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Công Ty TNHH Đảo Hải Sản
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chi nhánh Công Ty TNHH R-Box Việt Nam tại Hà Nội
4. Nhân Viên Siêu Thị - Saigon Co.op Chi nhánh Công Ty TNHH R-Box Việt Nam tại Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Paldo Vina
5. [HCM] Nhân Viên Bán Hàng Kênh Siêu Thị Công Ty TNHH Paldo Vina
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Sân Mây
6. Nhân Viên Kho Siêu Thị Công ty TNHH MTV Sân Mây
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dalat Hasfarm
7. Giám Sát Kinh Doanh Kênh Siêu Thị Công ty TNHH Dalat Hasfarm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dalat Hasfarm
8. Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị Công ty TNHH Dalat Hasfarm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
9. Giám Sát Bán Hàng (Kênh Siêu Thị) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV TNI
10. Nhân Viên PG / PB Siêu Thị Công ty TNHH MTV TNI
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc
11. Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
VinPro
12. Nhân Viên Kho Siêu Thị Điện Máy VinPro
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
VinPro
13. Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Điện Máy VinPro
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat