Tuyển dụng 7 việc làm Giám Đốc Sản Phẩm tại Bắc Ninh trong tháng 01/2020

MegaCEO Group
1. Giám Đốc Sản Xuất MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  45 - 50 triệu VNĐ
Foseca Việt nam
2. Quản Lý Phân Phối Sản Phẩm (Distributor Management) Foseca Việt nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Foseca Việt nam
3. Giám Đốc Marketing Foseca Việt nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Foseca Việt nam
4. Giám Đốc Kinh Doanh Foseca Việt nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Foseca Việt nam
5. Giám Đốc Điều Hành Foseca Việt nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
6. Giám Đốc Phòng Giao Dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần AMORIS
7. Giám Đốc Nhà Máy Công ty cổ phần AMORIS
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Chat