Tuyển dụng 3 việc làm Giám Đốc Đào Tạo tại Hải Dương trong tháng 01/2020

Công ty CP Tập đoàn Nam Cường
1. Giám Đốc Chi Nhánh Công ty CP Tập đoàn Nam Cường
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  34 - 46 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Best Pacific Việt Nam
2. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty TNHH Best Pacific Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
3. Giám Đốc Nhà Máy MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  35 - 45 triệu VNĐ
Chat