Tuyển dụng 10 việc làm Giám Đốc Đào Tạo tại Bình Dương trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH Staz Việt Nam
1. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty TNHH Staz Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
2. Trưởng Nhóm Đào Tạo Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Techtronic Industries
3. Chuyên Gia Đào Tạo Và Phát Triển (Training & Development Specialist) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn CPA Á Châu
4. Đào Tạo Học Việc Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn CPA Á Châu
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
5. Giám Đốc Nhà Máy (Factory Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  34 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
6. Trợ Lý Giám Đốc (Admin Assistant Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 30 triệu VNĐ
Techtronic Industries
7. Giám Đốc Bán Hàng (Regional Sales Manager) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Techtronic Industries
8. Giám Đốc Tiếp Thị Và Thương Mại (Marketing & Commercial Executive) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Techtronic Industries
9. Trợ Lý Giám Đốc (Assistant OPD/SHP Manager) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nam Vạn Long
10. Thực Tập Sale Bộ Phận Xuất Nhập Khẩu (Đào Tạo Chuyên Sâu) Công Ty TNHH Nam Vạn Long
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  1 - 3 triệu VNĐ
Chat