Tuyển dụng 5 việc làm Giám Đốc Đào Tạo tại Bắc Ninh trong tháng 01/2020

Foseca Việt nam
1. Giám Đốc Marketing Foseca Việt nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Foseca Việt nam
2. Giám Đốc Kinh Doanh Foseca Việt nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Foseca Việt nam
3. Giám Đốc Điều Hành Foseca Việt nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
4. Giám Đốc Phòng Giao Dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần AMORIS
5. Giám Đốc Nhà Máy Công ty cổ phần AMORIS
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Chat