Tuyển dụng 10 việc làm Draftsman tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Thiết Thạch
1. Nhân Viên Kinh Doanh Kiến Trúc Xây Dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Thiết Thạch
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP mỹ thuật ứng dụng xây dựng ADT
2. Họa Viên 3D Công ty CP mỹ thuật ứng dụng xây dựng ADT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tam Đại Kim
4. HỌA VIÊN KIẾN TRÚC Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tam Đại Kim
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Một Thành Viên Caily
5. Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH Một Thành Viên Caily
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TMDV Green Leaf Việt Nam
6. Họa Viên Kiến Trúc 2D Công Ty TNHH TMDV Green Leaf Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
7. Nhân Viên Thiết Kế (Draftsman) Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Haskoningdhv Việt Nam
8. Trưởng Nhóm Kiến Trúc ( Architectural Team Leader ) Công Ty TNHH Haskoningdhv Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
9. Thiết Kế Kiến Trúc (Junior Architectural Designer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
10. Trưởng Phòng Thiết Kế Kiến Trúc (Manager Of Architectural Design Department) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Chat