Tuyển dụng 5 việc làm Công Nhân Đóng Gói tại Cần Thơ trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Nhựa Miền Tây
1. Công Nhân Sản Xuất Công Ty TNHH Nhựa Miền Tây
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
2. Đóng Gói Sản Phẩm Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
3. Công Nhân May Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ SCT
4. Công Nhân May Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ SCT
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sáu Phát
5. Công Nhân Lao Động Công Ty TNHH Sáu Phát
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat