Tuyển dụng 7 việc làm Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Luật tại Hà Nội trong tháng 04/2020

Công ty TNHH TamBooks Việt Nam
1. Nhân Viên Tư Vấn Pháp Lý Công ty TNHH TamBooks Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Luật Bizlawyer & Partners
2. Luật Sư Tư Vấn, Tranh Tụng Công ty Luật Bizlawyer & Partners
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH BMAT
3. Chuyên Viên Tư Vấn Giải Pháp Công ty TNHH BMAT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Viettel - CHT
4. Nhân Viên Tư Vấn Giải Pháp CNTT Công ty TNHH Viettel - CHT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
5. Nhân Viên Giải Pháp – Tư Vấn Erp Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  11 - 20 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
6. Kỹ Sư Tư Vấn Giải Pháp Phần Mềm Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam
7. Nhân Viên Tư Vấn Giải Pháp Quản Lý Doanh Nghiệp Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 30 triệu VNĐ
Chat