Tuyển dụng 1 việc làm Chuyên Viên Thanh Toán tại Cần Thơ trong tháng 04/2020

Tổng công ty vận tải thủy - CTCP
1. Kỹ Sư Thanh Toán Tổng công ty vận tải thủy - CTCP
  • Địa điểm:
    Cần Thơ
  • Thời hạn:
    24/04/2020
  • Mức lương:
    10 - 15 triệu VNĐ
Chat