Tuyển dụng 1 việc làm Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm tại Hải Dương trong tháng 04/2020

Công ty TNHH may Tinh Lợi
1. Thư Ký Bộ Phận Nghiên Cứu Và Phát Triển Công ty TNHH may Tinh Lợi
  • Địa điểm:
    Hải Dương
  • Thời hạn:
    29/04/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat