Tuyển dụng 12 việc làm Chuyên Viên Kỹ Thuật tại Kiên Giang trong tháng 12/2019

Anja Beach Resort Phu Quoc
1. Nhân Viên Kỹ Thuật Anja Beach Resort Phu Quoc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
L'Azure Resort & Spa
2. Nhân Viên Kỹ Thuật L'Azure Resort & Spa
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
L'Azure Resort & Spa
3. Giám Sát Kỹ Thuật L'Azure Resort & Spa
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
4. Nhân Viên Bảo Trì Kỹ Thuật Điện Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Dusit Princess Moonrise Beach Resort Phú Quốc
5. Tổ Trưởng Kỹ Thuật (Engineering Supervisor) Dusit Princess Moonrise Beach Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Kim Hoa Resort
6. Nhân Viên Kỹ Thuật Kim Hoa Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Salinda Resort Phu Quoc Island
7. Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Salinda Resort Phu Quoc Island
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nam Nghi Resort
9. Thư Ký Kỹ Thuật Nam Nghi Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nam Nghi Resort
11. Giám Sát Bộ Phận Kỹ Thuật Nam Nghi Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
12. Giám Sát Kỹ Thuật Công Trình Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat