Tuyển dụng 3 việc làm Chuyên Viên Hse tại Đồng Nai trong tháng 01/2020

Công ty TNHH Scansia Pacific
1. Quản Lí HSE (HSE Manager) Công ty TNHH Scansia Pacific
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzo Nobel Paints Vietnam
2. Quản Lý HSE And Sales (HSE&S Manager) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzonobel Vietnam
3. Quản Lý An Toàn Lao Động (Hse&s Manager) Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat