Tuyển dụng 3 việc làm Chuyên Viên Đối Ngoại tại Hà Nội trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O
1. Cán Bộ Đối Ngoại Nhật Bản Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP Công Nghệ Y tế BMS
2. Chuyên Viên Đối Ngoại Và Dự Án Công ty CP Công Nghệ Y tế BMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Nhân Đạt - Kesa
3. Nhân Viên Đối Ngoại Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Nhân Đạt - Kesa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Chat