Tuyển dụng 23 việc làm Chuyên Viên Điều Phối Dự Án tại Hồ Chí Minh trong tháng 02/2020

Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
1. Nhân Viên Điều Phối Dự Án Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Asian Holding
2. Chuyên Viên Phát Triển Dự Án Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Asian Holding
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 70 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật ( TWGroup)
3. Chuyên Viên Phát Triển/Pháp Lý Dự Án Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật ( TWGroup)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  18 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục Thế Giới Kỹ Thuật
4. Chuyên Viên Điều Phối Chương Trình Tiểu Học Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục Thế Giới Kỹ Thuật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
5. Nhân Viên Điều Phối Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP thủy sản Việt Úc
6. Nhân Viên Điều Phối Hàng Công ty CP thủy sản Việt Úc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh
7. Nhân Viên Điều Phối Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Speedlink
8. Nhân Viên Điều Phối Công ty TNHH Speedlink
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP hợp tác phát triển DCA
9. Nhân Viên Thầu Dự Án Công ty CP hợp tác phát triển DCA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Mạng Trực Tuyến Việt Sin
10. Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Công Ty CP Mạng Trực Tuyến Việt Sin
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Anh Vinh
11. Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Anh Vinh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
12. Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CPSX Thiết bị Điện CN Cát Vạn Lợi
13. Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Công ty CPSX Thiết bị Điện CN Cát Vạn Lợi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP hợp tác phát triển DCA
14. Nhân Viên Thầu Dự Án Công ty CP hợp tác phát triển DCA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Xây dựng Maven
15. Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Công ty CP Xây dựng Maven
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH JohnsonHealth Tech VN
16. Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án (Commercial Sale) Công ty TNHH JohnsonHealth Tech VN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Chi nhánh Công ty Cổ phần VNP Group
17. Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Chi nhánh Công ty Cổ phần VNP Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Tập đoàn HALO
18. Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án Công ty CP Tập đoàn HALO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
19. Chuyên Viên Đầu Tư Dự Án Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV NAM ĐẠT
20. Nhân Viên Dự Án CÔNG TY TNHH MTV NAM ĐẠT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat