Tuyển dụng 28 việc làm Chuyên Viên Điều Phối Dự Án tại Hà Nội trong tháng 02/2020

Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Duy Bình
1. NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Duy Bình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Fastcar Thăng Long
2. Nhân Viên Điều Phối Xe Công Ty TNHH Fastcar Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Quang Dũng Miền Bắc
3. Nhân Viên Điều Phối Logistic Công Ty TNHH Thương Mại Quang Dũng Miền Bắc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cơ điện - Điện tử và Thương mại quốc tế
4. Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án Công ty TNHH Cơ điện - Điện tử và Thương mại quốc tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman
5. Chuyên Viên Phát Triển Dự Án Quảng Cáo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  14 - 26 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
6. Nhân Viên An Toàn (HSE) Dự Án Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tiêu Điểm
7. [Hà Nội] Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tiêu Điểm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Niềm Tin
8. Nhân Viên Điều Phối Dự Án Công ty TNHH Niềm Tin
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
9. Nhân Viên Điều Phối Dự Án Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Niềm Tin
10. Nhân Viên Điều Phối Dự Án Công ty TNHH công nghệ Niềm Tin
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
11. Chuyên Viên Điều Phối Đào Tạo Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Chăm Sóc Gia Đình Triều Gia (VietCare)
12. Nhân Viên Điều Phối (CRM) Công Ty TNHH Dịch Vụ Chăm Sóc Gia Đình Triều Gia (VietCare)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
13. Nhân Viên Điều Phối Hàng Hóa Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
14. Cán Bộ Phát Triển Và Điều Phối Dự Án Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Speedlink
15. Nhân Viên Điều Phối Công ty TNHH Speedlink
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
16. [Hn17] Nhân Viên Điều Phối - CSKH Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Đầu tư Everland
17. Chuyên Viên Phát Triển Dự Án Công ty CP Đầu tư Everland
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
18. Chuyên Viên Quản Lý Dự Án CNTT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH sản xuất thuơng mại QCL
19. Nhân Viên Hỗ Trợ Dự Án - Kinh Doanh Công ty TNHH sản xuất thuơng mại QCL
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Công Nghệ Y tế BMS
20. Chuyên Viên Đối Ngoại Và Dự Án Công ty CP Công Nghệ Y tế BMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat