Tuyển dụng 6 việc làm Chuyên Viên Điều Phối Dự Án tại Bình Dương trong tháng 02/2020

Công ty TNHH SX Hóa Chất TM DV Gia Định
1. Nhân Viên Thu Mua Điều Phối Hàng Hóa Công ty TNHH SX Hóa Chất TM DV Gia Định
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giao Nhận Rhenus Việt Nam
2. Nhân Viên Điều Phối Vận Tải Công ty TNHH Giao Nhận Rhenus Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Cao Phong
3. Nhân Viên Điều Phối Công ty TNHH Cao Phong
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH FES Việt Nam
4. Nhân Viên Quản Lý Điều Phối (Operation Management Trainee) Công ty TNHH FES Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
5. Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hạo Phương
6. Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Dự Án Công ty TNHH Hạo Phương
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat