Tuyển dụng 54 việc làm Thương Mại Quốc Tế trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 54 việc làm Thương Mại Quốc Tế trong tháng 09/2019
Công TY TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT
1. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Import - Export/ Customs Clearance Agent) Công TY TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Import - Export Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  13 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH dụng cụ An Mi
3. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH dụng cụ An Mi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Nhân Viên Logistics Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/10/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Quận 7] Nhân Viên Logistics Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/10/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Vsip2, Bình Dương] Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/10/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Nhân Viên Logistics Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/10/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại quốc tế VIP
8. Nhân Viên Thực Tập Làm Thêm Tại Văn Phòng (Biết Tiếng Anh) Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại quốc tế VIP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  2 - 3 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
9. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Quận 1] Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Logistics Customer Service Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Bình Dương] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Bình Dương] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty Theodore Alexander HCM
14. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Import - Export Officer) Công ty Theodore Alexander HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Service Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phát Kiến Gia
17. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Phát Kiến Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Bình Dương] Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI PHÚ
19. Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN LAI PHÚ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  14 - 17 triệu VNĐ
Chat