Tìm việc Python tại Hà Nội trong tháng 02/2020 (19 việc làm)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Hà Nội] Ai Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  40 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Hà Nội] Software Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Nam Từ Liêm, HN] Software Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  23 - 32 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Ba Đình, Hà Nội] Python Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 22 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
5. Lập Trình Viên Python Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  16 - 40 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Emotiv Công Nghệ Việt Nam
6. Junior Python Developer Công Ty TNHH MTV Emotiv Công Nghệ Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MindX - Technology & Startup School
7. Trợ Giảng Mảng Lập Trình MindX - Technology & Startup School
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 2 triệu VNĐ
FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
8. Automation Engineer FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  23/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Fabbi
9. Lập Trình Viên Python Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Fabbi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Microtec Vietnam CO., LTD
10. Lập Trình Viên Microtec Vietnam CO., LTD
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
11. Python Developer Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  16 - 35 triệu VNĐ
Neos Vietnam International Co., Ltd
12. Python Developer Neos Vietnam International Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cinnamon Lab
13. AI Engineering Intern Công Ty TNHH Cinnamon Lab
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
14. Full Stack Developer Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
15. Lập Trình Viên Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [Hà Nội] Software Engineer ( C++, Golang, Linux, Python) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [Hà Nội] Fresher Ai Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 41 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
18. Devops Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 40 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
19. Kỹ Sư Tích Hợp Hệ Thống Cloud Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 45 triệu VNĐ
Chat