Tìm việc Html Css tại Sơn La trong tháng 02/2020 (5 việc làm)

Công ty CP Dược phẩm Vipharco
1. Trưởng Nhóm Trình Dược Viên ETC Công ty CP Dược phẩm Vipharco
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 50 triệu VNĐ
Công ty CP Dược phẩm Vipharco
2. [Toàn Quốc] Trình Dược Viên Etc Công ty CP Dược phẩm Vipharco
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 40 triệu VNĐ
Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
3. [Sơn La - Điện Biên] Nhân Viên Điều Phối Giao Nhận Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty CP Ứng Dụng Nông Nghiệp Công Nghệ Cao
4. Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Công Ty CP Ứng Dụng Nông Nghiệp Công Nghệ Cao
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
5. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Chat