Tuyển dụng 5 việc làm Trưởng Nhóm Telesale tại Nghệ An trong tháng 04/2020

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
1. Nhân Viên Telesale Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
2. Nhân Viên Telesale Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Nghệ An...
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
3. Nhân Viên Telesale Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
4. Nhân Viên Telesale Viettel Nghệ An Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP Thương Mại và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài - Netco
5. Trưởng Nhóm Điều Phối Vận Tải Công ty CP Thương Mại và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài - Netco
 • Địa điểm:
  Nghệ An...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat