Tuyển dụng 59 việc làm Toàn thời gian tại Bình Định trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 59 việc làm Toàn thời gian tại Bình Định trong tháng 07/2019
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
3. [Miền Trung] - Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 13 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thiên Hà Việt Nam
4. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Thiên Hà Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIREX
5. Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VIREX
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VIREX
6. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VIREX
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam
7. Giám Sát Bán Hàng Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
8. Quản Đốc/ Tổ Trưởng Chuyền May Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
9. Nhân Viên Kế Toán (Accountant ) Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
10. Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Merchandiser) Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
11. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
12. Nhân Viên Phụ Kho Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
13. Nhân Viên Thống Kê Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
14. Trưởng Phòng Qa/Qc Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
15. Nhân Viên Kho Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
16. Công Nhân May Có Tay Nghề Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
17. Tổ Trưởng Tổ Cắt Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
18. Tổ Trưởng, Tổ Phó Chuyền May Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
19. Nhân Viên Bảo Trì Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  29/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
20. Công Nhân May Chưa Có Tay Nghề Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  2 - 5 triệu VNĐ
Chat