Tuyển dụng 2 việc làm Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng tại Tây Ninh trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH Pouhung Việt Nam
1. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty TNHH Pouhung Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
2. Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat