Tuyển dụng 42 việc làm Lương Cao tại Đồng Nai trong tháng 04/2020

Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
1. Bác Sĩ Tiêm Chủng Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Ga/Human Resources Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Đồng Nai] HR - Ga Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/06/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Đồng Nai] Giám Đốc Nhân Sự Kiêm Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  26 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Đồng Nai] HR - Ga Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  26 - 40 triệu VNĐ
The Mira Central Park Hotel
6. Ca Trưởng Bếp Bánh /Pastry Chef The Mira Central Park Hotel
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Lập Trình Viên IT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Sunluxe
8. Kỹ Thuật Điện - Điện Tử - Cơ Điện Công Ty TNHH Sản Xuất Sunluxe
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trường Toản
9. Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường Công Ty TNHH Trường Toản
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
10. Thông Dịch Tiếng Anh Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
11. Tổng Vụ - Nhân Sự Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cát Phượng
12. Kỹ Sư Xây Dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cát Phượng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH KCC
13. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH KCC
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
14. Trưởng Phòng Thiết Kế & Quản Lý Kỹ Thuật Hạ Tầng Giao Thông CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
15. Chỉ Huy Trưởng Thi Công Công Trình Công Nghiệp CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
16. Chỉ Huy Trưởng Thi Công Hạ Tầng Giao Thông CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
17. Kiến Trúc Sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
18. Trưởng Phòng Thiết Kế Công Trình Công Nghiệp CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Đông Sơn
19. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Đông Sơn
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Đông Sơn
20. Kỹ Sư Triển Khai Bản Vẽ (Detailing Engineer) Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Đông Sơn
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Chat