Tuyển dụng 9 việc làm Công Nhân May tại Đà Nẵng trong tháng 04/2020

Tổng công ty CP Dệt may Hoà Thọ
1. Công Nhân Đào Tạo May Tổng công ty CP Dệt may Hoà Thọ
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
2. Công Nhân Ngành May Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
3. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  11/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Tổng công ty CP Dệt may Hoà Thọ
4. Công Nhân Ủi Thành Phẩm Tổng công ty CP Dệt may Hoà Thọ
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng
5. Công Nhân Mộc, Cơ Khí Công Ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
6. Kỹ Thuật May Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
7. Tổ Trưởng May Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Phương Linh (FULICO)
8. Công Nhân Cơ Điện Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Phương Linh (FULICO)
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tokyo Keiki Precision Technology
9. Công Nhân Thao Tác Tại Máy CNC Công Ty TNHH Tokyo Keiki Precision Technology
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat