Tuyển dụng 6 việc làm codebox solutions trong tháng 08/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 6 việc làm codebox solutions trong tháng 08/2019
 Công ty TNHH Giải Pháp Hộp Mật Mã
1. UI/UX Designer (Web & Mobile App) Công ty TNHH Giải Pháp Hộp Mật Mã
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH Giải Pháp Hộp Mật Mã
2. PHP Developer Công ty TNHH Giải Pháp Hộp Mật Mã
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH Giải Pháp Hộp Mật Mã
3. PHP Developer Công ty TNHH Giải Pháp Hộp Mật Mã
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH Giải Pháp Hộp Mật Mã
4. iOS Developer (Objective C/Swift) Công ty TNHH Giải Pháp Hộp Mật Mã
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH Giải Pháp Hộp Mật Mã
5. Ruby On Rails Developer Công ty TNHH Giải Pháp Hộp Mật Mã
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH Giải Pháp Hộp Mật Mã
6. Technical Lead Công ty TNHH Giải Pháp Hộp Mật Mã
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat