Tuyển dụng 29 việc làm Chuyen Gia trong tháng 12/2019

Mobicast
1. Chuyên Gia Pháp Chế Mobicast
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Tân Thái Sơn
2. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Tân Thái Sơn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Tân Thái Sơn
3. Nhân Viên Content Marketing Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Tân Thái Sơn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Lotte Viet Nam Shopping Joint Stock Company
5. Chuyên Gia Đào Tạo (Training Specialist) Lotte Viet Nam Shopping Joint Stock Company
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Học Viện Công Nghệ Thông Tin Bách Khoa (BKACAD)
6. Chuyên Gia Giảng Dạy Lập Trình Học Viện Công Nghệ Thông Tin Bách Khoa (BKACAD)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sparx - Virtuos Vietnam
7. Chuyên Gia Truyền Thông Nội Bộ (Internal Communications Specialist) Sparx - Virtuos Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAM
8. Chuyên Gia Đa Phương Tiện (Multi Media Specialist) CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
9. Chuyên Gia Nghiên Cứu Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kha Gia Long - Generali Việt Nam
10. Chuyên Gia Đánh Giá (Claim Assessment Senior Specialist) Công ty TNHH Kha Gia Long - Generali Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH BCE Việt Nam
11. Chuyên Gia Đào Tạo Và Ứng Dụng - Phụ Trách Sản Phẩm Công ty TNHH BCE Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
TCL (Vietnam) Corporation Limited
12. Nhân Viên Nấu Ăn Cho Chuyên Gia Nước Ngoài TCL (Vietnam) Corporation Limited
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Viettel Software
13. Chuyên Gia Thiết Kế SOC Viettel Software
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Viettel Software
14. Chuyên Gia Thiết Kế Vi Mạch Analog/RFIC Viettel Software
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
17. Chuyên Gia Phân Tích Rủi Ro Ngành Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
18. Chuyên Gia Phát Triển Sản Phẩm Quản Lý Dòng Tiền DN Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
19. Chuyên Gia Bảo Hiểm (TIS) Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
20. Chuyên Gia Nâng Cao Năng Lực Kinh Doanh - Khối PFS Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat