Tìm việc Qa/test trong tháng 12/2019 (107 việc làm) - Trang 4

FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
31. Java Automation Test FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
32. Fresher Tester FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ Quản trị Doanh Nghiệp GetFly
33. Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm (Tester) Công ty Cổ phần Công nghệ Quản trị Doanh Nghiệp GetFly
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
34. Chuyên Viên Kiểm Thử Hệ Thống (Software QA/QC) Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty The Away Group Việt Nam
35. QA Tester Công ty The Away Group Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Techbase Việt Nam
36. Trưởng Nhóm QC (QC Leader) Công ty TNHH Techbase Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Zamo LLC
37. Senior Automation QA Zamo LLC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Evizi LLC
38. Qa Engineers (Automation And Manual) Evizi LLC
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Evizi LLC
39. Technical Leaders Evizi LLC
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
40. Senior Tester Manual / Automation FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  11 - 34 triệu VNĐ
FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
41. Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
42. Automations Test Engineer FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
EASYBOOK.COM VIET NAM CO LTD
43. Nhân viên Software Tester EASYBOOK.COM VIET NAM CO LTD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH BeeSight Soft
44. Nhân Viên Tester Công ty TNHH BeeSight Soft
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Absolute Software Corporation
45. Devops Engineer Absolute Software Corporation
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt
46. Tester Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phần mềm 2NF
47. Nhân Viên Tester Công ty TNHH Phần mềm 2NF
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Absolute Software Corporation
48. QA Engineer Absolute Software Corporation
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
LG Vehicle Solutions Development Center Vietnam
49. Test Engineer LG Vehicle Solutions Development Center Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano
50. Trưởng Nhóm QA Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Chat